Aktivizácia klientov v ZpS JESÉNIA


Každý dvadsiaty človek nad 65 rokov trpí určitou formou demencie, po osemdesiatom roku veku je to už každý piaty človek.

Vo svete žije 36 miliónov ľudí s demenciou. Alzheimerova choroba či iné formy demencie sa žiaľ nevyhýbajú žiadnej lokalite, ani Záhoriu. Aj vďaka tomu vznikajú zariadenia, ktoré sa venujú práve ľuďom s týmito formami ochorenia. Chorí s Alzheimerovou chorobou potrebujú špeciálnu starostlivosť, osobitý druh komunikácie, pevný režim dňa, vďaka ktorému sa orientujú vo svojom živote.

Alzheimerova choroba sa nedá vyliečiť, ale vďaka správnej liečbe sa dá výrazne spomaliť. Klasickú liečbu liekmi výrazne a efektívne dopĺňa nefarmakologická liečba v zmysle aktivizácie a psychickej stimulácie, ktorú WHO povýšila na úroveň tej farmakologickej.

Teší nás, že i v Zariadení pre seniorov JESÉNIA Skalica dostávajú klienti s Alzheimerovou chorobou správnu aktivizáciu a stimuláciu. Klienti sú pravidelne aktivizovaní zmysluplnou pracovnou terapiou, majú možnosť kognitívnej rehabilitácie, tréningu pamäte, zúčastňujú sa muzikoterapie a spomienkových stretnutí. Tí, ktorí majú o to záujem, napĺňajú pravidelne svoje duchovné potreby.

I preto všetci zamestnanci ZpS JESÉNIA SKALICA veria, že sa všetkým klientom takto vytvárajú podmienky pre čo najkvalitnejšiu jeseň života a že budú všetci spokojní, ktorí sa zveria do ich starostlivosti.
Autor: JESÉNIA ZpS

Share This Article