Analýza dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji za mesiac apríl

Za mesiac apríl roku 2013 bolo v Trnavskom kraji zaznamenaných 99 (-18 za rovnaké obdobie v roku 2012) dopravných nehôd, pričom najviac bolo zaznamenaných v okrese Trnava 29 dopravných nehôd, v okrese Dunajská Streda 21 dopravných nehôd, 16 dopravných nehôd v okrese Galanta, 13 dopravných nehôd v okrese Skalica, po 9 dopravných nehôd v okresoch Hlohovec a Piešťany  a 2 dopravné nehody v okrese Senica. Nárast v počte dopravných nehôd bol zaznamenaný  v okresoch Trnava (+1), Hlohovec (+2) a Skalica (+1).

Pri dopravných nehodách bola usmrtená 1 (-3) osoba a to v okrese Galanta 1 (-1). Pri dopravných nehodách boli zaznamenané 4 (-11) ťažko zranené osoby, z toho v okresoch Dunajská Streda 3 (-3) a Galanta 1 (-2). Ľahko zranených osôb pri dopravných nehodách bolo zaznamenaných 46 (-4), z toho v okrese Dunajská Streda 14 (0), v okrese Trnava 12 (-2), v okrese Galanta 9 (+3), v okrese Piešťany 5 (0), v okrese Hlohovec 3 (+1), v okrese Skalica 2 (-4) a v okrese Senica 1 (-2).

Požitie alkoholu pri dopravných nehodách bolo u vodičov zistené v 13 (-7) prípadoch. Najviac dopravných nehôd, pri ktorých bolo zistené požitie alkoholických nápojov, bolo zaznamenaných v okresoch Galanta 5 (0), Dunajská Streda 3 (-3), Skalica 3 (0), Trnava 1 (-2) a Hlohovec 1 (0).

Najväčší podiel na nehodovosti za mesiac apríl roku 2013 mali vodiči motorových vozidiel. Dopravné nehody zavinili z celkového počtu v 88 prípadoch, čo je o 9 dopravných nehôd menej, ako v sledovanom období roku 2012. Chodci zavinili 5 (-1) dopravných nehôd.  Vodiči nemotorových vozidiel zavinili 3 (-4) dopravné nehody.

Hlavnou príčinou dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji bolo porušenie povinnosti vodiča a to v 28. (+4) prípadoch, nasleduje nesprávne otáčanie a cúvanie s 12. (+8) nehodami a nedovolená rýchlosť jazdy, ktorá bola zaznamenaná v 10. (-5) prípadoch.

Share This Article