Ani školské jedálne v Senici nevaria z poľského mäsa!

V súvislosti s aktuálnymi výsledkami kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Poľska a ich potenciálny prístup na Slovensko sa preverujú jednotlivé organizácie ich dodávateľ mäsových výrobkov. V Senických materských, základných ale i stredných školách uprednostňujú regionálnych dodávateľov mäsa.„My robíme verejné obstarávanie a na základne verejného obstarávania oslovíme tri firmy ktoré nám dajú ponuky a na základe výberových kritérií vyberáme mäso“ popísala proces výberu dodávateľa Jana Ligašová, riaditeľka školskej jedálne Základnej školy na Sadovej ulici. „Snažíme sa vyberať mäso z regiónu, ku ktorému dostaneme prehlásenie z ktorých bitnkov mäso je.

Materská škola Senica dodáva stravu pre 605 predškolákov do svojich 8 elokovaných pracovísk. Ani tu nepracujú s mäsom z Poľska ale dodavateľa vyberajú cez výberové konanie. „Zohľadnujeme Slovenskú kvalitu mäsa a neskôr aj cena. Mäso musú byť dodávané v čerstvom stave a v kuchynskom opracovaní“ objasňuje podmienky výberu riaditeľka MŠ Senica Renata Rýzková .

Aj stredné školy v Senici vyberajú dodávateľa mäsa na základe výberového konania. V Obchodnej akadémii v Senici odoberajú mäso od dodávateľa z Myjavy. „Sme s ním veľmi spokojní! Dodáva nám kvalitné mäso slovenského pôvodu na základe dohody ktorú plní na sto percent“ konštatuje Dana Lachová, riaditeľka školskej jedálne na Obchodnej akadémii v Senici.

Share This Article