Beťárikov sláviček 2014 alebo „že na tem našem Záhorí šeci si spívajú…“

súťažiaci 1. kategórie

CVČ Beťárik a ZUŠ v Šaštíne-Strážach usporiadali 19. marca 2014 už 2. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Beťárikov sláviček. Zapojilo sa do nej 8 škôl z regiónu a súťažilo 24 školopovinných chlapcov a dievčat v troch kategóriách. Trojčlenná porota mala ťažkú prácu, pretože deti prišli vynikajúco pripravené a mnohí podali neuveriteľné výkony.

V kategórii najmladších žiakov získali prvé tri miesta deti zo Sekúľ, ktoré za sprievodu akordeónu predviedli veľmi pekné výkony. V druhej kategórii obhájil prvenstvo minuloročný víťaz Paľko Hromkovič z Borského Sv. Jura. Za jeho mimoriadny prejav a veľký talent získal aj Cenu Márie Vítovcovej, ktorá sa udeľovala po prvý raz ako pocta dlhoročnej vedúcej úspešného folklórneho súboru Borinka zo Šaštína-Stráží. Druhé miesto v tejto kategórii získal Miroslav Daniel zo Šaštína-Stráží za starú pieseň Ked sem išeu od Šaštína. Tretie miesto si vyspievala Hanka Halešová z Borského Sv. Jura. Medzi najstaršími súťažiacimi získali prvé dve miesta domáci speváci – Karin Kučerová a Denis Danihel. Tretie miesto získala Dominika Šmidová z Gbiel. Všetkým víťazom osobne zablahoželal aj primátor mesta Ing. Radovan Prstek.

Ceny pre víťazov všetkých troch kategórií, mikrofóny, venoval do súťaže pán Juračka, majiteľ hudobnín v Šaštíne-Strážach. Za pomoc s odmenami i občerstvením ďakujeme aj ostatným dobrým ľuďom a firmám z mesta.

Týmto dopoludním sme spoločne vzdali poctu ľudovej piesni, nášmu kultúrnemu dedičstvu a tradíciám. Vďaka patrí nielen spevákom, ale aj všetkým rodičom a učiteľom, ktorí sa deťom venujú a podporujú ich v speve ľudových piesní. Teší nás, že aj napriek rôznym novým hudobným žánrom zostáva „ľudovečka“ stále obľúbenou a aj takto jej spoločne nedovolíme upadnúť do zabudnutia.

Ľudmila Machová

Share This Article