Bežme spoločne pre Tomáša a Matyáša, ktorí behať nemôžu.

Minulý rok sme charitatívnym behom pomohli 13 ročnému Alexovi, ktorý trpí  detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Celkovo prišlo túto dobročinnú akciu podporiť vyše  200 bežcov a vyzbieralo sa pre chlapca  1 000 €. Táto suma pomohla zafinancovať rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomáhajú, ale ktoré sú však finančne náročné, nakoľko to poisťovňa neprepláca.

Tento rok by sme chceli charitatívnym behom podporiť  dvoch súrodencov, ktorí trpia  vážnym ochorením, svalovou muskulárnou dystrofiou. 

Starší  brat Tomáš, ktorý bude mať práve v tento deň na MUX RUN narodeniny , 13 rokov, navštevuje 7.ročník  a  mladší brat  Matyáš  navštevuje  4.ročník  Základnej školy na Strážnickej ulici v Skalici. Obidvaja chlapci sú nechodiaci a sú odkázaní na invalidný vozík.

V rodine pracuje iba otec, nakoľko mama je doma, pretože  ich zdravotný stav si vyžaduje neustálu starostlivosť. Ich presun do školy a vôbec kamkoľvek je náročný, pretože 2 invalidné vozíky sa nezmestia do bežného  auta a špeciálne upravené auto  pre 2 invalidné vozíky  je pre ich rodinu príliš drahé a rodina si ho nemôže dovoliť. 

Charitatívnym behom – a vyzbieranými finančnými prostriedkami by sme chceli finančne pomôcť na kúpu takto špeciálne upraveného vozidla, ktorý by im aspoň čiastočne uľahčil ich presun nielen do školy, ale aj v bežnom živote.

Ak sa behu nemôžete zúčastniť môžete bratov podporiť aj cez charitatívne združenie ZÁHORÁCKY ANJEL, zaslaním ľubovoľnej sumy na účet združenia: SK82 0900 0000 0051 3242 6831 a do poznámky nezabudnite uviesť “bratia”. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na zabezpečenie vozidla pre Tomáška a Matyáška.

Kategórie:

200m             jednotná žiacka kategória 

2700m           rekreační bežci, žiaci a žiačky  12 – 15 rokov

5400 m          ženy 

8100 m          muži

Prezentácia:  od 9:00 do 10:15 hod.  ZOC  MAX Skalica

Štart:            

10:30 hod. – detský beh

11:00  hod.- hlavný beh – spoločný štart všetkých kategórií 

Štartovné (dospelí,deti)  :    5€ 

                  

Každý bežec si môže vybrať dĺžku trate, ktorú chce zabehnúť – 2700, 5400,alebo 8100 m.Pre bežcov bude po behu zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie. Bežci všetkých kategórii dostanú pamätnú medailu a automaticky so svojim registračným číslom budú zaradení do tomboly.

V kategórii mužov a žien prví traja pretekári získajú hodnotné vecné ceny. šetky deti, ktoré pobežia detskú trať, budú odmenené sladkosťami.

Bežme spoločne pre Tomáša a Mytyáša, ktorý behať nemôžu a okrem dobrého pocitu z pohybu si doprajme aj dobrý pocit, že sme niekomu pomohli. Tešíme sa aj na teba 13. októbra pred ZOC MAX Skalica.

 

Share This Article