Bezpečnostné opatrenia k futbalu v Senici

Z  dôvodu konania futbalového zápasu, ktorý sa bude konať dnes (4. 10.) medzi klubmi FK Senica a ŠK Slovan, budú v meste Senica určité obmedzenia, ktoré musí polícia prijať, aby predišla narušeniu verejného poriadku. Po 16.00 hod. bude uzatvorená ulica pri štadióne. Dúfame, že občania prijmú tieto obmedzenia s pochopením. Našim cieľom je predísť nešportovému správaniu fanúšikov a narušeniu verejného poriadku, a predovšetkým zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia našich spoluobčanov. Na zabezpečenie bezproblémového priebehu športovej udalosti polícia nasadí dostatočný počet síl a prostriedkov.

Zároveň vyzývame všetkých futbalových fanúšikov, aby sa vyhli akémukoľvek nešportovému správaniu a porušovaniu verejného poriadku, nakoľko polícia je pripravená zvládnuť každú vzniknutú situáciu.

 

kpt. JUDr. Mária Linkešová
hovorkyňa KR PZ v Trnave

Share This Article