Bezplatné call centrum MV SR

Ministerstvo vnútra v súvislosti so zavádzaním proklientskych služieb pre občanov a so spustením siete klientskych centier pri  okresných úradoch  uvádza do prevádzky od Nového roka 2014 call centrum. Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 222počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny sa budú môcť občania informovať o agendách poskytovaných okresnými úradmi (vrátane agendy dokladov a vozidiel),  ako aj o adresách a stránkových hodinách integrovaných úradov štátnej správy a spúšťaných klientskych centier po celom území SR.

Naším cieľom popri integrácii úradov a budovaní klientskych centier v rámci reformy ESO je ponúknuť občanovi viaceré možnosti komunikácie so štátnou správou, “ uviedla vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková a dodala: „Z našich analýz vyplynulo, že často občan na prvýkrát ani nenájde správny úrad pre svoje potreby. Tým, že si telefonicky overí, kde a kedy si v jeho meste vybaví svoju požiadavku resp. čo všetko k tomu bude potrebovať, chceme predísť zbytočným stratám na čase a nákladoch občana pri kontakte so štátnou správou. Veríme, že služby call centra poslúžia okrem občanov vo vyššom veku či  ľuďom žijúcim vo väčšej vzdialenosti od príslušného úradu aj zdravotne znevýhodneným či čerstvým rodičom.“

Call centrum bolo zriadené z interných personálnych a technických zdrojov rezortu s nulovými externými nákladmi a jeho sídlom je pracovisko MV SR v  Banskej Bystrici. Po zavedení elektronickej podateľne a prepojení úradov v budúcnosti si budú môcť občania prostredníctvom call centra overovať aj stavy svojich žiadostí.

Zriadenie call centra je ďalším nástrojom rezortu vnútra s cieľom sprístupniť a zmodernizovať služby štátnej správy pre občana v rámci reformy ESO. Call centrum podobne ako aj www.eso-portal.sk bude prijímať aj hodnotné podnety občanov na zlepšenie fungovania štátnej správy.

 

 

kpt. JUDr. Mária Linkešová
hovorkyňa KR PZ v Trnave

Share This Article