Bola raz jedna Hviezdička…

O tom, že novembrové dni nie sú len sychravé a pochmúrne skalickú verejnosť v uplynulých dňoch presvedčili pani učiteľky a ich malí zverenci z Materskej školy Skalica, pracovisko Hviezdoslavova známeho tiež ako Hviezdička. 60. výročie založenia tejto najstaršej skalickej škôlky oslávili naozaj ako sa patrí  počas trojdňových osláv. V pondelok 25. novembra sa  v prítomnosti pozvaných hostí uskutočnila vernisáž výstavy Rok s Hviezdičkou, ktorého súčasťou bol krst kalendára s ilustráciami detí na témy, ktoré ich sprevádzajú počas školského roka, ako rodina, zdravá výživa či sviatky. Symbolicky zlatými hviezdičkami ho za pomoci škôlkarov, ktorí sa v tento krásny podvečer predstavili pásmom na ľudovú nôtu, pokrstil primátor mesta Skalica. Nasledujúci deň, utorok 26. november, patril opäť Svetluškám, Škriatkom a Hviezdičkám (tak sú označené deti podľa triedy, ktorú navštevujú) a tí sa predstavili svojím muzikálom o putovaní malej hviezdičky. Srdcia rodičov, starých rodičov, pozvaných hostí a všetkých prítomných naplnil pocit radosti a iste i hrdosti pri pohľade na spievajúce a tancujúce ratolesti, ktoré sprevádzali tiež bývalí škôlkari z tanečnej skupiny Dady. Muzikál plný hudby, spevu a tanca ešte nasledujúci deň deti predviedli i deťom z ostatných skalických škôlok a opäť sa dočkali rozhodne zaslúženého potlesku ako odmeny za mnohé týždne driny a nácvikov.

Svoje 60. narodeniny teda Hviezdička oslávila tým najkrajším a najdôstojnejším spôsobom v prítomnosti tých, ktorí sa denne podieľajú na jej aktívnej a hodnotnej existencii, ale i tých, ktorí na vlastnej koži zažili prvé otvorenie jej brán. Veríme, že Hviezdičku čaká ešte veľa trofejí z najrozličnejších súťaží a jej triedy opustí ešte veľa detí, ktoré jej dobré meno budú šíriť ďalej.

A napokon treba spomenúť tých, vďaka ktorým bola oslava výročia naozaj hviezdna a ktorí stoja za jej roky trvajúcou históriou i prekvitajúcou prítomnosťou. Je to najmä riaditeľka Materskej školy Skalica Mgr. Oľga Luptáková, jej zástupkyňa Mgr. Mária Masárová, celý kolektív obetavých paní učiteliek a prevádzkových zamestnancov, učitelia ZUŠ Skalica Dajana Michálková a Radovan Timko, učiteľ ZUŠ Holíč  Roman Blaha, Miroslav Buzrla  a v neposlednom rade tí, ktorí nezištne pomáhajú pri financovaní a organizácii mnohých podujatí a akcií:

OZ Kvarteto, Lark s. r. o. Skalica, ptatelier – p. Peter Tokoš, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o., Komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, Velkobílovická vína s.r.o.

Mgr. Zuzana Kolštromová

 

Share This Article