Bruselská kancelária obhajuje záujmy kraja

 

 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj má svoje stále zastúpenie v Bruseli od septembra 2002 a aj vďaka Kancelárii BSK na pôde Európskej únie je BSK jedným z najlepších čerpateľov prostriedkov z Európskej únie.

Aktivity bratislavskej župy, ktoré presahujú územie nášho kraja, sa nám darí robiť najmä pomocou našej kancelárie v Bruseli a najmä vďaka nášmu aktívnemu prístupu na všetkých úrovniach jednaní v Bruseli. Viac ako polovica agendy Európskej únie sa priamo dotýka regiónov, preto je našou povinnosťou zapájať sa do rokovaní už pri ich tvorbe. Ostatné štyri roky sme tvrdo pracovali na tom, aby všetky naše mestá a obce mohli čerpať prostriedky z Európskej únie aj na tie oblasti, ktoré v Bratislavskej župe trpia chronickou podvýživou. Teda jasle, škôlky, školy, denné stacionáre, skrátka základná infraštruktúra,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Kancelária BSK v Bruseli slúži najmä na presadzovanie záujmov v oblasti kohéznej politiky a s tým sú spojené aj ciele pre prvý polrok roku 2015. Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja budú pokračovať v intenzívnej komunikácii so stálym zastúpením SR pri EÚ ako aj s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG REGIO. Výzvou pre Kanceláriu BSK je aj proces schvaľovania Regionálnej územnej investičnej stratégie ako nosného dokumentu pre čerpanie financií z Integrovaného regionálneho operačného.

Ďalšou úlohou Kancelárie BSK v Bruseli je aj reprezentácia a propagácia regiónu priamo v srdci Európskej únie. Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja pripravujú každoročne množstvo aktivít, ktoré propagujú bratislavský región a predstavujú tak BSK ako aktívny, atraktívny a inovatívny región.

Bratislavská župa využívala možnosti európskych zdrojov už v programovacom období 2007 – 2013 či už ako žiadateľ alebo sprostredkovateľ. Dokonca sme jediný región v strednej Európe, ktorý dostal dôveru riadiť operačný program pre iných,“ vysvetlil v Bruseli predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov realizoval v období rokov 2011 – 2014 projekty vo výške 4 764 663,97 EUR pri ktorých bola výška neoprávnených výdavkov na úrovni 0,60%. Vo väčšine prípadov však neoprávnenými výdavkami boli rozdiely vo výpočte miezd či odvodov.

Operačný program Bratislavský kraj prerozdelil medzi žiadateľov od roku 2008 do roku 2013 celkovo 58 038 448,70 EUR pre dovedna 123 projektov. Z toho 33 projektov boli integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, 10 projektov podporujúcich regionálnu a mestskú hromadnú dopravu ale napríklad aj takmer šesťdesiatka projektov obnovení miest a obcí, čiže revitalizácií námestí, chodníkov či budovanie nových detských ihrísk.

Operačný program Interact II od roku 2008 deklaroval pre Európsku komisiu celkový finančný objem 23 219 758 EUR, z ktorých vyhodnotili audítori len necelé dve a pol percenta ako neoprávnené výdavky. To sa však týka všetkých prijímateľov, slovenských ale aj zahraničných. Jedným z nových zahraničných partnerov je aj Nemecká spolková republika, ktorá sa do rozbehnutého programu pridala po troch rokoch intenzívnych rokovaní. Zvýšila tak počet európskych krajín, ktoré využívajú služby Interactu na rovných 30. Bratislavský samosprávny kraj ostáva až do roku 2023 riadiacim orgánom tohto programu.

 

Share This Article