BSK: Župné školy sa odprezentujú v Avione

Deviataci majú približne mesiac na to, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Pri výbere im pomôže aj prezentačná akcia Deň župných škôl v Avione, ktorú organizuje Bratislavský kraj už štvrtý krát. Uskutoční sa v piatok 23. januára od 9:00 do 18:00 v bratislavskom nákupnom centre Avion.

 

Dlhodobo sa v spoločnosti hovorí o potrebe výchovy odborníkov pre jednotlivé odbory, preto Bratislavská župa koná podujatím, ktoré organizujeme už štvrtý krát. Chceme pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy, respektíve ich budúceho povolania. Deviataci sa môžu zoznámiť s ponukou našich stredných škôl, porozprávať sa so študentmi aj pedagógmi o svojej budúcnosti,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Na podujatí sa predstaví 47 škôl v pôsobnosti BSK, ktoré sa budú prezentovať v stánkoch a väčšina z nich aj vystúpením na pódiu.

 

Prihlášku na strednú školu pre školský rok 2015/2016 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ. Na školy, ktoré si vyžadujú talentové skúšky, je potrebné podať prihlášku do 20. februára, na ostatné študijné a učebné odbory sa podávajú do 10. apríla.

 

Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Študuje na nich 18 417 žiakov a pracuje 2849 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 

Jednou z priorít župy je tiež podpora celoživotného vzdelávania, na školách v pôsobnosti BSK vznikli už štyri centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji je COVP pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií na Hlinickej v Bratislave COVP pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, v SOŠ Farského v Bratislave COVP pre oblasť potravinárstva a v SOŠ na Ivanskej ceste v Bratislave pre oblasť stavebníctva. Všetky COV sú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania.

 

Bratislavský kraj sa počas uplynulých dvoch rokov pustil aj do pomoci učiteľom. V stredoškolskom internáte na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke vybudoval zatiaľ prvé dva učiteľské byty. V tomto roku by mali pribudnúť ďalšie učiteľské byty. Župa chce týmto spôsobom pomáhať školských zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali.

 

 

 

 

Share This Article