BSK: Župné školy sa odprezentujú v Avione

19. januára 2015

Deviataci majú približne mesiac na to, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Pri výbere im pomôže aj prezentačná akcia Deň župných škôl v Avione, ktorú organizuje Bratislavský kraj už štvrtý krát. Uskutoční sa v piatok 23. januára od 9:00 do 18:00 v bratislavskom nákupnom centre Avion.

 

Dlhodobo sa v spoločnosti hovorí o potrebe výchovy odborníkov pre jednotlivé odbory, preto Bratislavská župa koná podujatím, ktoré organizujeme už štvrtý krát. Chceme pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy, respektíve ich budúceho povolania. Deviataci sa môžu zoznámiť s ponukou našich stredných škôl, porozprávať sa so študentmi aj pedagógmi o svojej budúcnosti,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Na podujatí sa predstaví 47 škôl v pôsobnosti BSK, ktoré sa budú prezentovať v stánkoch a väčšina z nich aj vystúpením na pódiu.

 

Prihlášku na strednú školu pre školský rok 2015/2016 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ. Na školy, ktoré si vyžadujú talentové skúšky, je potrebné podať prihlášku do 20. februára, na ostatné študijné a učebné odbory sa podávajú do 10. apríla.

 

Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Študuje na nich 18 417 žiakov a pracuje 2849 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 

Jednou z priorít župy je tiež podpora celoživotného vzdelávania, na školách v pôsobnosti BSK vznikli už štyri centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji je COVP pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií na Hlinickej v Bratislave COVP pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, v SOŠ Farského v Bratislave COVP pre oblasť potravinárstva a v SOŠ na Ivanskej ceste v Bratislave pre oblasť stavebníctva. Všetky COV sú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania.

 

Bratislavský kraj sa počas uplynulých dvoch rokov pustil aj do pomoci učiteľom. V stredoškolskom internáte na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke vybudoval zatiaľ prvé dva učiteľské byty. V tomto roku by mali pribudnúť ďalšie učiteľské byty. Župa chce týmto spôsobom pomáhať školských zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali.

 

 

 

 

Zdieľať tento článok