ČASOPIS SKALICKEJ STREDNEJ ŠKOLY VIA HUMANA KREATÍVNY A POKROKOVÝ

 

Školský časopis WHY NOT?, ktorý vychádza na Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA v Skalici v školskom roku 2014/2015 získal diplom a cenu redakcie Mestskej televízie Trnava za kreativitu a pokrok v celoslovenskej súťaži školských časopisov Sila slova.

Časopis tvorí redakcia druhákov markeťákov v rámci predmetu Mediálny ateliér – Kristína Bachnová, Miriam Bednarovská, Lenka Bilovská, Anna Daneková, Mária Drinková, Monika Hokinková, Sarah Kesslová, Sára Mihálová, Kamil Ondráš, Eva Patusová, Denisa Vaňková pod vedením Mgr. Izabely Mikulovej.

Organizátormi súťaže sú Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, VÚJE, a.s., Nadácia Jána Korca, Mesto Trnava a Mestská televízia Trnava.

Kolektív VIA HUMANA

Foto: Sila slova

Share This Article