Cesta z Holíča do Hodonína je do 31.10 neprejazdná!

Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na úplnú uzávierku cesty I/51 na trase Holíč – Hodonín v mieste mosta cez Kopský kanál. Cesta v tomto úseku cesty je uzavretá od pondelka, 22. 7. 2019 do štvrtka polnoci, dňa 31.10.2019 ( z dôvodu realizácia stavby Rekonštrukcie  mostov ciest I. triedy, II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji, Most 1: Cesta I/51 Holíč, most ev. č. 51-050).

Obchádzková trasa je vedená v meste Holíč v okružnej križovatke ciest I/51, I/2 a II/426 na cestu II/426 smer Skalica, na hraničný prechod SR/ČR Skalica – Sudomeřice s pokračovaním v ČR po ceste I/70H, odbočenie na cestu I/55 smer Hodonín späť na cestu I/51 a späť.

Vodičov žiadame o dôsledné dodržiavanie prenosného dopravného značenia.

 

Share This Article