CESTORUCHÁRI Z SSOŠ VIA HUMANA NA SPOLOČNEJ PRAXI

 

I v tomto školskom roku sa celý aprílový týždeň študenti SSOŠ Via Humana v Skalici, konkrétne 2. a 3. ročníku študijného odboru služby v cestovnom ruchu zúčastnili 5-dňového pobytu v Skalických horách, formou odbornej praxe. Študenti boli rozdelení do dvoch samostatných skupín a každá mala svoj špecifický cieľ.

Zatiaľ čo u žiakov druhého ročníka vrcholila príprava na realizáciu animačných programov realizovaných pri Otváraní turistickej sezóny na Baťovom kanále, konanej toho roku 01. 05. 2014, ako i spolupráca pri realizácii Rozprávkového pochodu formou zabezpečenia jednotlivých stanovísk na ktorých sú žiaci v kostýmoch, ktorý sa toho roku koná dňa 24. 05. 2014. Špecifická príprava žiakov tretieho ročníka spočívala v spracovaní celkovej dokumentácie potrebnej k realizácii detského tábora spolu s návrhom na program počas celého pobytu. Zámer nacvičiť a realizovať letný tábor ako jednu z možností ponuky v rámci cestovného ruchu pre svojich študentov študijného odboru Služby v cestovnom ruchu bol nápadom dvoch pedagógov Ing. Jany JankovičovejPhDr. Alexandra Pokoviča v odbornom predmete Cestovateľský ateliér prostredníctvom zabezpečenia finančných prostriedkov cez schválený projekt s názvom „Moderná škola učí k odvahe podnikať“ s aktivitou „Modelová firma ako možnosť reálneho podnikania“. I týmto spôsobom sa uberá snaha pedagógov naučiť svojich žiakov praktickým zručnostiam, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Spoločným cieľom bolo získať priamu skúsenosť z realizácie tábora, kedy si všetci účastníci praxe odskúšali rolu nielen účastníka tábora, ale i vedúceho skupiny. Štvorčlenné skupiny vedúcich sa starali o chod tábora počas celého jedného dňa, priamo pripravili a realizovali športovo-zábavné odpoludnia, ako i večernú komunitu, kedy na zábavné hry mohli použiť iba spoločenskú miestnosť. I napriek nepriaznivému počasiu, kedy od stredy striedala jedna dažďová prehánka druhú, sa ciele podarilo naplniť a účastníci získali nielen veľa vedomostí, ale tieto pretransformovali na konkrétne zručnosti, čím sa zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce v oblasti cestovného ruchu a voľno-časových aktivít.

Pobyt plný aktivít, pocit dobre vykonanej práce, ale i úžasnej nálady pri perfektnom animačnom programe sme si všetci užili.

Ing. Jana Jankovičová a PhDr. Alexander Pokovič

 

 

Share This Article