Chcete sa stať príslušníkom Policajného zboru?


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici oznamuje občanom, že na základných útvaroch patriacich do jeho pôsobnosti sú v súčasnej dobe voľné pracovné miesta. V prípade záujmu stať sa príslušníkom Policajného zboru si záujemcovia môžu podať svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article