Chcete sa stať príslušníkom polície?

 

 

Na základných útvaroch v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú v súčasnej dobe voľné miesta príslušníkov Policajného zboru.

V prípade, ak majú občania záujem o prácu v polícii, môžu zaslať svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici

Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici

Share This Article