Chráňme si svoj majetok

políciaAj napriek opatreniam zo strany polície, prichádza aj naďalej k páchaniu trestnej činnosti v oblasti motorových vozidiel. Polícia preto vyzýva občanov, majiteľov motorových vozidiel najmä prémiových značiek, ale aj osobných áut nižších tried, aby nezabúdali na zabezpečenie svojich vozidiel, teda ochranu svojho majetku. Ide hlavne o vozidlá, ktoré sú v bežne dostupných databázach evidované, ako vozidlá, o ktoré majú páchatelia takejto trestnej činnosti najväčší záujem. Je predsa v záujme každého z nás, aby si svoj majetok uchránil a nemusel čeliť nepríjemnému prekvapeniu, prázdnemu miestu na parkovisku. Je množstvo systémov, ktoré vaše auto uchránia, najme však mechanické zabezpečenia, ktoré sú v poslednej dobe veľmi rozšírené a dokážu aj plniť účel ich montáže. Pri obstarávacích cenách vozidiel, ktoré sú rádovo niekoľko 1000,-€ je obstarávacia cena mechanického zabezpečenia menej bolestivým variantom, ako krádež motorového vozidla. Preto polícia apeluje na motoristov, aby si svoj majetok chránili a zbytočne sa tak nevystavovali nebezpečenstvu jeho odcudzenia.

V Trnavskom kraji bolo za rok 2012 odcudzených celkovo 383 motorových vozidiel. 60 prípadov sa podarilo objasniť. V januári 2013 bolo odcudzených 35 vozidiel, z čoho 7 prípadov sa podarilo objasniť.

Share This Article