Čiastočná uzávierka ciest v okresoch Senica a Skalica

Na cestách   II. a III. triedy v okrese Senica a Skalica v termíne od 01.07.2013 do 19. 07. 2013 bude Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vykonávať opravy výtlkov ciest. Z dôvodu vykonávania prác na ceste bude v pracovnom úseku čiastočná uzávierka, cestná premávka bude prenosným dopravným značením a svetelnou signalizáciou  usmernená do jedného voľného jazdného pruhu, striedavo pre oba smery jazdy.

 

Obmedzenie cestnej premávky bude v nasledovných úsekov ciest: 

 

V okrese Senica

– cesta II/581 križovatka č. I/51 – Sobotište, km 0,00 – 0,150

– cesta II/581 most ev.č. 581-02 – Sobotište, km 4,125

– cesta II/581 Sobotište – križovatka s III/50022, km 4,439 – 4,589

– cesta II/581 križovatka s III/50022 – Majeričky, km 4,700 – 4,850

– cesta II/581 križovatka s III/50022 –  Majeričky, km 6,500 – 6,650

– cesta III/50013 križovatka s cestou č. II/581 – Častkov, km 0,835 – 0,985

 

V okrese Skalica

– cesta III/4269 križovatka s III/4268-križovatka s  ul. Mýtna Skalica, 0,000 –   0,050

– cesta III/4268 prieťah mestom Skalica km 1,600 – 1,700 pravá strana, 1,800 – 1,900  ľavá strana a km 1,950 – 2,050

 

 Polícia žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť  v úsekoch.

 

Share This Article