Cievna mozgová príhoda

CMP – cievna mozgová príhoda, tiež známa aj ako mozgová porážka. Ochorenie, ktoré sa v populácii vyskytuje čoraz častejšie a postihuje čoraz mladších ľudí. Jedná sa o cievne ochorenie mozgu, kde buď vplyvom uzáveru vyživovacej cievy dochádza k nedokrveniu mozgu a rýchlemu odumieraniu nervových buniek alebo poškodením cievy dochádza ku krvácaniu do okolia alebo priamo do tkaniva mozgu.

Výsledok oboch typov je pre bežného človeka podobný: oslabnutie až ochrnutie polovice tela, strata pohyblivosti, citlivosti končatín, poruchy reči, vnímania hovoreného slova. V ťažkých prípadoch poruchy vedomia a nezriedka aj smrť. V nedávnej minulosti boli tieto stavy liečbou ťažko ovplyvniteľné a napriek snahe lekárov a sestier viedli k ťažkým následkom.

Predskokanom CMP je mnoho ochorení, ktoré sa možno zdajú nezávažné, ale poškodzujú organizmus človeka tak, že výsledkom môže byť náhle vzniknutá CMP. Jedná sa o vysoký krvný tlak, cukrovku, poruchy metabolizmu tukov (cholesterolu), aterosklerózu a ďalšie ochorenia.

Liečby CMP sa v nemocnici ujímajú predovšetkým neurológovia. Keď v minulosti sa zameriavali predovšetkým na zmierňovanie následkov, dnes moderná medicína prináša pokrok aj v tejto oblasti a zdravotníci sa posunuli od zmierňovania následkov k priamej liečbe nedokrvenia mozgu obnovením cievneho zásobenia – „spriechodnením“ uzavretých ciev.

Jednou z možností takejto liečby je tzv. trombolýza. Existujú protokoly (súbor vyšetrení a liečebných krokov), kde po vyšetrení pacienta a stanovení diagnózy sa podáva infúziou látka, ktorá rozpustí zrazeninu v cieve a tak umožní obnovenie okysličovania mozgu. Čím skôr od prvých príznakov sa to podarí, tým je väčšia šanca na lepší výsledok liečby.

Druhou možnosťou je priame odstránenie krvnej zrazeniny z cievy v mozgu. V rozkroku sa napichne cieva, cez ňu sa zavedie špeciálny katéter (hadička) až do mozgu a pomocou nej sa zrazenina z uzavretej cievy odstráni. Efekt je okamžitý a aj naoko zomierajúci pacient „ožíva“.

Aj napriek pokrokom v liečbe CMP, stále zostáva dôležitou prevencia jej vzniku: zdravý životný štýl, nefajčiť, športovať, zdravo sa stravovať, schudnúť.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article