Čo bude ďalej s bývalou škôlkou na Hollého ulici v Holíči ? ( na Majírkach )

Súčasný trend vo vývoji populácie a ekonomická situácia v rozpočte mesta prinútilo vedenie mesta Holíč k zrušeniu materskej škôlky na ulici Hollého ( na Majírkach ). Niekoľkým z nás tam deti absolvovali predškolskú prípravu , a tak to pre nás môže byť nostalgické. Bohužiaľ však mesto po zvážení všetkých pre a proti rozhodlo približne pred tromi rokmi o zlúčení materskej škôlky na Hollého ulici s materskou škôlkou na Lúčkach.

 

 

Po zrušení tejto škôlky nastala otázka : Čo s jestvujúcou budovou ? Tento objekt bol v čase zrušenia škôlky v nevyhovujúcom stave a potreboval by dôkladnú rekonštrukciu. Mesto potrebné financie na rekonštrukciu nemá a tak vedenie mesta rozhodlo , že túto budovu a priestory ponúkne cez verejnú dražbu na odpredaj. Budúci majiteľ musel splniť podmienku , že tu vybuduje občiansku vybavenosť ( obchod , služby občanom , …) v súlade s hospodárskym a územným plánom mesta Holíč.
Predmetná budova sa takto predávala niekoľko rokov . Neprišla žiadna seriózna ponuka . Až v minulom roku prišla s ponukou stavebná spoločnosť HANT BA , a.s. Považská Bystrica . Je to spoločnosť , ktorá postavila v Holíči bytové domy na ulici Márie Terézie . Táto spoločnosť odkúpila od mesta pozemky bývalej škôlky , mesto však musí odstrániť jestvujúcu stavbu na týchto pozemkoch. Tak to je dohodnuté v kúpnej zmluve.
Aký je zámer spoločnosti HANT BA ?
Podmienky sú jasné :
– pred začatím stavby predložiť zámer na schválenie ( stavebný úrad mesta Holíč ), ktorý musí byť v súlade s územným a hospodárskym plánom mesta Holíč
– do troch rokov ( do konca roku 2017 ) začať so stavbou
– nová stavba nesmie rušiť občanov susediacich so stavbou
– tak ako v prípade Lídlu v rámci projektu musí byť vyriešená dopravná situácia , prístup a parkovanie v okolí
– samozrejmosťou by mala byť aj úprava okolia zeleňou
Jednou z výhod tohto projektu bude aj vyriešenie ďalšieho dopravného uzla v Holíči . Situácia pre chodcov idúcich práve na strane pred bývalou škôlkou je neúnosná. Neúnosná je nebezpečnou blízkosťou chodníka pri ceste a v zákrute nepriechodnosťou v žiadnom ročnom období s výnimkou letných suchých mesiacov. Chodník je v tomto úseku pod úrovňou cesty , čiže voda sa zhromažďuje na chodníku. ( viď fotografie )

 

Veríme , že bude na Majírkach vyriešený problém pešo chodiacich občanov a dočkáme sa tiež modernej viacúčelovej budovy s krásnym okolím slúžiacej pre občanov celého Holíča.

Určite budeme tento problém sledovať a pri schvaľovaní projektu dozerať , aby bol zrealizovaný hlavne v prospech občana.
V prípade záujmu o ďalšie informácie ma kontaktujte na e-mail: romanhrncirik@gmail.com

 

 

Share This Article