Čo prinesie Karta Skaličana rezidentom?

Predstavenie programových téz súčasného viceprimátora a kandidáta na primátora Milana Romana, prinieslo medzi obyvateľmi záujem o prezentovanú Kartu Skaličana. Táto karta má zvýhodniť obyvateľov mesta Skalica s trvalým pobytom vo viacerých oblastiach. Prioritne ide o sociálnu oblasť, šport, kultúru a parkovanie.

Karta Skaličana bude sústreďovať všetky výhody pre obyvateľov mesta, ktoré v rámci poskytovania svojich služieb mesto Skalica svojim obyvateľom ponúka. Samospráva bude do tzv. balíka výhod postupne zahŕňať konkrétne zľavy či iné formy bonusov vyplývajúcich zo spolupráce aj s externými subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta či regiónu. O kartu Skaličana si bude môcť požiadať každý, kto má trvalý pobyt v Skalici. Občania, ktorí poctivo platia mestu dane a prispievajú tak do mestskej kasy, si zaslúžia pozornosť zo strany mesta. Okrem služieb, ktoré patria medzi originálne kompetencie mesta, ako sú napríklad starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev, chodníkov, údržba ciest, chceme priniesť Skaličanom ešte adresnejšie bonusy,“ hovorí Milan Roman. 

kartaskalicana1

Tými môžu byť podľa Romana  napríklad zľavy na vstupné na podujatiach, ktoré organizuje alebo finančne podporuje mesto. Ide napríklad o kultúrne akcie, ako je Trdlofest či obľúbené Skalické dni. Rovnako to bude v prípade športových podujatí a vstupov na verejné korčuľovanie, kúpalisko. Karta Skaličana sa bude týkať aj sociálnej oblasti. Seniorom a žiakom zabezpečí zľavu na stravovanie a poskytne rôzne ďalšie výhody. Dotkne sa tiež mestskej hromadnej dopravy. Karta Skaličana tiež poskytne zľavy na parkovnom v meste, ale aj v nemocnici. „Mojou ambíciou je, aby sa do tohto systému zapojili aj skalické firmy, ktoré budú chcieť domácim poskytnúť špeciálne výhody na ich služby alebo tovary, a tým sa portfólio benefitov pre Skaličanov rozšíri,“ dodáva viceprimátor Skalice Milan Roman.

Tento program podporuje 17 kandidátov na poslancov v Skalici.

Share This Article