Colníci a daniari v plavkách

 

TRNAVA – 15. 07. 2014: Takmer  60 % bufetov na kúpaliskách v Trnavskom kraji nedodržiava zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Dnes sa o tom presvedčili zamestnanci finančnej správy, ktorí preverili  kúpaliská či prírodné jazerá po celom Trnavskom kraji.

Kontrolná akcia začala dnes súčasne na všetkých otvorených kúpaliskách, či prírodných jazerách  v Trnavskom kraji. Cieľom kontrol bolo zistiť, či aj na takýchto miestach bufety  riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydajú pokladničný doklad, ktorý zároveň bude spĺňať náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici.

V plážovom oblečení sa v rovnakom čase rozmiestnilo po kúpaliskách či jazerách v Trnavskom kraji 50 kontrolórov z Colného úradu Trnava, Bratislava, Nitra a Daňového úradu Trnava. Počas akcie vykonali 35 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v  21  z nich (60 %) dokonca v mnohých bufetoch aj viacnásobné. Celkovo zistili 32 porušení.

 

Najčastejším porušením zákona o ERP :

  • nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich,
  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

 

Colníci a daniari na mieste uložili obchodníkom pokuty v celkovej výške  5 880  eur.

  „Kontrolóri finančnej správy v  takýchto kontrolách neustále pokračujú a nie je vylúčené, že sa vrátia znovu i na kúpaliská,“ skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Daňový alebo colný úrad uloží za porušenie zákona o používaní ERP  podnikateľovi pokutu od 50 do 3 300 eur. Pri opakovaných porušeniach zákona až do výšky 6 600 eur.

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

Share This Article