Colníci v Brodskom zadržali „fejky“ za viac ako milión eur

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili takmer 45 000 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda na týchto falzifikátoch bola vyčíslená na viac ako milión eur.

Colníci v Brodskom kontrolovali šesť zásielok, ktoré pochádzali z Číny. Určené boli na slovenský a český trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Disney, BABYLISS, SWIVEL SWEEPER, Hasbro, Lego, Nicer Dicer atď.

Colníci preto zadržali:

  • 35 094 hračiek,

  • 2 990 hrebeňov pre psov a mačky,

  • 2 432 kuliem na vlasy,

  • 2 400 elektrických zmetákov,

  • 1 310 bezdrôtových akumulátorových vysávačov,

  • 751 ručných kuchynských krájačov.

Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na takmer 1 150 000 eur.

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

 Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

Upozorňujeme spotrebiteľov na riziko kupovania falzifikátov, ktoré je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie nebezpečné,“ dodala Švárna.

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article