Colníci zachytili falšovaný tovar v hodnote 126 000 eur

BRATISLAVA/TRNAVA – 09. 10. 2014:Finančná správa Slovenskej republiky sa zúčastnila na spoločnej colnej operácii REPLICA. Počas desať dňovej operačnej fázy, ktorá sa uskutočnila v období od 31.3.2014 – 11.04.2014 zachytili colníci v Dunajskej Strede falšovaný tovar v hodnote 126 000 eur.

Aj slovenskí colníci sa zapojili do spoločnej colnej operácie „REPLICA“, ktorá bola riadená a organizovaná Európskym úradom pre boj proti podvodom Európskej komisie. Operácia bola zameraná na odhaľovanie porušovania colných predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva pri dovoze tovaru na colné územie Európskej únie z krajín Austrália, Kambodža, Čína, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Pakistan, Rusko, Singapur a Thajsko.

 Cieľom tejto operácie bolo vykonanie opatrení na ochranu finančných záujmov Európskej únie, zlepšenie spolupráce  medzi krajinami a snaha o elimináciu nelegálneho obchodu s falšovaným tovarom.

 Napriek skutočnosti, že operácia REPLICA bola zameraná na námornú kontajnerovú prepravu, Slovenská republika ako vnútrozemský štát tiež prispela prostredníctvom colných orgánov Finančnej správy SR záchytmi falšovaného tovaru.

 „Počas desať dňovej operačnej fázy, ktorá sa uskutočnila v období od 31.3.2014 – 11.04.2014 zachytili colníci  v Dunajskej Strede tovar (textilné výrobky, obuv, hračky a hracie konzoly) v hodnote 126 600 eur“, informovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article