Deň detskej radosti v Radošovciach

Obec Radošovce tento rok pripravila v spolupráci s občianskym združením  Záhorí.sk a Základnou školou dopoludnie venované deťom dňa 18. júna 2013 v areáli  ZŠ .  Ako prví sa deťom predviedol miestny hasičský zbor s ukážkami  techniky a hasenia požiaru  rôznymi materiálmi.  Keď bola plocha ihriska celá pokrytá hasiacou penou, tak  ju decká   využili po svojom  a urobili si v nej penovú party.  Nasledovala  spŕška vody  z hasičských striekačiek,  ktorá prišla všetkým vhod, pretože teplomer  v ten deň  ukazoval horúčavu vysoko nad 30 stupňov.  Po príjemnom osviežení  sa deti porozdeľovali do družstiev podľa tried a vzájomne medzi sebou súťažili. O dodržiavanie pitného režimu detí  bolo postarané a nechýbala ani cukrová vata.  Zlatým klincom programu bol futbalový zápas medzi družstvom  domácich žiakov  a družstvom  žiakov dochádzajúcich do Radošoviec do školy z okolitých obcí. Hrajúcimi kapitánmi oboch tímov boli dvaja páni učitelia a zápas rozhodoval u detí obľúbený pán školník.  Po vyrovnanom  zápase víťazné medaily napokon získalo družstvo cezpoľných. Počas doobedia dostali sladké odmeny nielen víťazi súťaží, ale aj každé zúčastnené dieťa. Sladkosti a medaile zabezpečilo  občianske združenie  Záhorí.sk a Obec Radošovce. Celé dianie na ihrisku pozorne sledovali hostia Lukáš Tisoň, Roman Hrnčirík, Veronika  Dujsíková , Filip Lackovič,  starosta obce Vladimír Kočárik a Ľubomír Zelenka, riaditeľ školy.

 

Miroslava Kučerová

Share This Article