Deň narcisov

Blíži sa deň, keď vás dobrovoľníci Ligy proti rakovine oslovia a ponúknu vám narcis – kvietok nádeje.

Pripnúť na odev si ho môžete v piatok 12. apríla 2013, kedy sa uskutoční už 17- ty ročník verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine.

Vďaka vašej podpore počas tohto dňa môže Liga proti rakovine reálne pomáhať onkologickým pacientom bez ohľadu na vek a druh diagnózy, pôsobiť v oblasti prevencie či podporovať klinické a výskumné projekty.

I vy môžete podporiť zbierku a to:

• dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100

• darovaním dobrovoľného finančného príspevku do pokladničiek nachádzajúcich sa v našich pobočkách v termíne od 2.4.

• zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. – 20.4. 2013

• prípadne 12.4. 2013, priamo v deň zbierky, do pokladničiek, s ktorými vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine.

 

Vyzbierané peniaze budú zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Ďakujeme!

 

Share This Article