Deň sv. Patrika na SSOŠ Via Humana – Aj takto sa dá učiť angličtina

Deň sv. Patrika je kultúrny, náboženský a národný sviatok Írov, ktorý sa každoročne oslavuje 17. marca. Tento sviatok je celosvetovo rozšírený v anglicky hovoriacich krajinách a je neodmysliteľnou súčasťou kultúry anglofónnych krajín. 

Keďže súčasťou štúdia cudzieho jazyka je aj spoznávanie kultúry danej krajiny, využili sme túto jedinečnú príležitosť na prezentáciu tohto sviatku našim študentom prostredníctvom zážitkového vyučovania. Študenti SSOŠ Via Humana pod vedením Mgr. Jany Obuchovej pripravili interaktívnu prezentáciu, ktorej dôležitou súčasťou bolo nielen prezentovanie faktov a zaujímavostí, ale aj hry, súťaže a odmeny. Študenti sa zapojili do vedomostného kvízu, zahrali si pantomímu a súťažili v pití zeleného nápoja. Taktiež sme pripravili tematicky zameraný catering a výstavu vecí týkajúcich sa tohto sviatku. 

IMG_8590

Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali aj skalické základné školy a týmto sme im mohli spestriť vyučovanie a spríjemniť deň. Náš cieľ sme splnili. Študenti získali nové zaujímavé informácie, rozšírili si svoju slovnú zásobu  z anglického jazyka, zabavili sa a veríme, že si odniesli pekné zážitky.  

Share This Article