Deň Zeme v Šaštínskom Beťáriku

22. apríla  si už tradične pripomíname DEŇ ZEME . Potešujúce je, že sa do podujatí na ochranu prírody zapája čoraz viac ľudí i organizácií a dokonca celých miest. Je to vďaka tomu, že  sa tejto problematike venujeme aj my v CVČ  už od  malých detí. Tak tomu bolo aj tento rok, CVČ Beťárik pripravilo viacero podujatí s témou ochrany a tvorby prírody.

web

Jeden deň sme vysadili ihličnaté stromčeky v areály CVČ, ktoré nám darovali ŠL SR Šaštín – Stráže. Ďalší deň  sme v spolupráci s lesnými pedagógmi zo Šaštína pripravili pre mladšie deti zábavné i vzdelávacie doobedie v RO Gazárka.  Vyhlásili sme výtvarnú súťaž.

Deti sa nielen hrali, ale poznávali i dreviny, semená, učili sa maľovať prírodnými farbami, poznávali zvieratká a rastliny nášho regiónu, ale zmerali si i sily v rôznych pohybových disciplínach. Učili sa čo sa nesmie v lese robiť a čo naopak lesu prospieva, aký význam má les a príroda pre nás, ľudí.

Sladkosti a prírodné drevené prívesky, ktoré deti na záver podujatia dostali od všetkých zainteresovaných znásobili určite aj ich radosť. Čo je však dôležité, možno sme v ich dušičkách zasiali semienko lásky  k prírode a jej ochrane.

Share This Article