Desiatky projektov na Záhorí bez podpory! VÚC sa rozhodla neschváliť všetky dotácie.

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil dňa 11.12.2019 výzvu v zmysle VZN TTSKč.45/2018. Žiadatelia mohli zasielať svoje žiadosti do 14.02.2020 prostredníctvom elektronického systému. Medzi žiadostami sa nachádzali aj stovky projektov zo Skalického a Senického okresu. Mezdni nimi napríkladPrehliadka speváckych skupín seniorov Gbely 2020, Nákup defibrilátora pre Mesto Holíč, Prvé krôčiky na ľadovej ploche pre Hokejový klub 91 Senica či Rekonštrukcia hokejbalovéhoihriska v Skalici pre Hokejbalový klub Skalica.

V rámci dotácie sa malo rozdeliť z prostriedkov hradených z rozpočtu TTSK 450 000 Eur pre organizácie a ďalších 150 000 Eur pre obce a mestá.

„Podklad k schvaľovaniu dotácií v zmysle uvedeného VZN bol pripravený na rokovanie zastupiteľstva TTSK na 18. marca 2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie COVID-19 a na základe dohody poslaneckých klubov, vicežupanov a župana sa Zastupiteľstvu TTSK predkladá návrh neschváliť dotácie v zmysle vyhlásených výziev podľa VZN č.45/2018 žiadnemu zo žiadateľov“, píše sa v oficiálnom materiále rokovania 17. zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Share This Article