Deti v mestských jasliach v Senici dostanú nové ihrisko

Mesto Senica podalo v tomto roku viaceré projekty na nové detské ihriská v meste. Jedným zo schválených projektov je aj projekt s názvom Zdravé deti – naša budúcnosť. Na nové detské ihrisko sa môžu tešiť najmenšie detičky do troch rokov veku. Ihrisko vyrastie počas letných prázdnin v areáli Mestských jaslí v Senici.

Toto detské ihrisko bude zrealizované aj vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 2713 eur, zvyšných 8000 eur bude dofinancovaných z rozpočtu mesta.

Zariadenie  si počas svojho pôsobenia od roku 2011, kedy sa zo sanatória zameraného na ochorenia dýchacích ciest stali mestské jasle, získalo veľkú obľubu. Sú to jediné jasličky zriadené mestom   v okrese Senica i na Záhorí v rámci trnavského kraja, a tak ich navštevujú deti nielen z nášho mesta, ale aj z okolitých obcí.  Má dve oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o  30 detí od 1 do 3 rokov.

jasličky

Vzhľadom na kvalifikovaný personál zdravotných sestier a predchádzajúce skúsenosti, senické jasle okrem celodennej starostlivosti  do svojho procesu aplikujú svoju zdravotnícku prax a zaraďujú doň zdravotnícke cvičenia,  napr. dýchaciu gymnastiku ako prevenciu pred zvýšenou chorobnosťou detí, ktoré po prvýkrát prichádzajú do kolektívu. Prevencia okrem iného spočíva v pohybe a pobyte detí na čerstvom vzduchu, ktorým sa posilňuje imunita. Doterajšie herné prvky v areáli jaslí nevyhovovali súčasným normám, a tak museli byť odstránené, uzavretý  musel byť aj areál záhrady. Mesto Senica chce v tomto roku počas letných prázdnin herné prvky v záhrade  jaslí dobudovať a areál sprístupniť tak, aby bol deťom zabezpečený kvalitný pobyt vonku spojený s pohybom. „Nové herné zostavy budú prioritne zamerané na rozvoj pohybových zručností detí tak, aby podnecovali k behu, podliezaniu, preliezaniu a precvičovaniu motoriky. V záhrade bude vybudovaná prekážková dráha zložená z tunelov, mostíkov, schodíkov, preliezacích lavičiek. Dráha bude rozvíjať pohybové zručnosti , posilňovať  kondíciu, imunitu a podporovať zdravý vývoj detí. Na rozvoj motoriky budú zamerané prehadzovacia stena, domček s hernou stenou a tabuľou. Herné prvky budú doplnené o hojdačky, domček a lavičky,“ informovala o zámeroch v areáli jasličiek projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová a dodala, že pobyt detí na čerstvom vzduchu prispieva k budovaniu imunity, otužilosti dieťaťa, prispieva tiež k prevencii proti zvýšenej chorobnosti detí.

V mestských jasliach má Mesto Senica aj ďalšie investičné plány. Ďalším podaným projektom bol projekt na zateplenie budovy a výmenu okenných a dverových výplní .

Snímka obrazovky 2019-05-06 o 18.23.02

Share This Article