Detská hasičská súťaž „ Memoriál Soni Cádrovej“

 

Dobrovoľný hasičský zbor Senica poriadal 30. júna v poradí už 3. ročník detskej hasičskej súťaže „ Memoriál Soni Cádrovej“. Súťaž sa uskutočnila v školskom areáli  I. Základnej školy v Senici.

Kolektívy mladých hasičov súťažili v dvoch kategóriách a to mladší a starší žiaci. Súťažilo sa v disciplínach: pretek hasičských dvojíc, štafetový beh 8x50m a požiarny útok s vodou.

Vybrané disciplíny sú na základe dohody medzi Juhomoravským a Trnavským krajom. Súťaž je zaradená do ligy mladých hasičov. Liga je otvorená a môže sa jej zúčastniť každý tím. Nad ligou zobrali záštitu hajtman Juhomoravské kraja a predseda Trnavského kraja.

Na základe dlhoročnej spolupráce s Richardom Čermákom odovzdal na tejto akcii podpredseda OZ ProZáhorí Lukáš Tisoň a člen OZ ProZáhorí Filip Lackovič mladým hasičom zo Senice hasičské tričká, ktoré sponzorsky venovalo OZ ProZáhorí.

Výsledky súťaže:

Mladší žiaci 1. Rybky, 2. Hrubá Vrbka, 3. Závod

Starší žiaci 1. Sobotište, 2. Sekule, 3. Senica, 4. Moravský sv. Ján, 5. Hrubá Vrbka

 

Putovný pohár získali mladší Rybky, lebo dosiahli najmenší počet bodov vo všetkých troch disciplínach.

 

 

 

Share This Article