Do Likavky pôjde Rozmarínček

Víťazi okresných súťažných prehliadok detských folklórnych súborov Trnavského kraja prišli 7. mája do skalického historického kultúrneho stánku na krajskú súťaž, aby bojovali o postup na celoštátny festival.

Na podujatí , ktoré uskutočnilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a oddelenie kultúry Mesta Skalica sa v súťažnom zápolení prezentovalo 7 detských folklórnych súborov s 200 účinkujúcimi.

 

Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná ArtD. z Centra tradičnej kultúry v Myjave, choreografka, tanečná pedagogička a umelecká vedúca folklórnych súborov, Doc. Ján Blaho, pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a speváčka i hlasová pedagogička PaedDr. Angela Vargicová  rozhodla, že na Celoštátny detský folklórny festival 6 . -7. júna v Likavke s udelením zlatého pásma postúpi DFS Rozmarínček z Majcichova so súťažným vystúpením Kvetná nedzela .

 

Ďalšie zlaté pásmo s návrhom na postup bolo udelené DFS Skaličánek s vystúpením Ze skalickej svaďby. Zlaté pásmo bez postupu si odniesol DFS Nagy Csali zo Šamorína s programovým výstupom Tance z Bídoviec. Strieborné pásma získali, DFS Inovček z Hlohovca (Hry pri Váhu), a DFS Trnavček z Trnavy (Ked cez mesto pojdeme ).

 

Bronzové pásmo porota udelila DFS Brodčánek z Brodského (Na konci dvora) a DFS Važinka zo Šoporne (Krútence, plence). Víťazovi i všetkým oceneným srdečne blahoželáme .

 

Viera Juríčková

ZOS Senica

 

 

 

Share This Article