Do školy na bicykli

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vyhlásilo v týždni 21. – 25.9. 2015 kampaň: Do školy na bicykli.

Nakoľko jedným z mnohých cieľov podujatia bolo priniesť radosť z cesty do školy, prichádzali žiaci 2. stupňa Súkromnej základnej školy v Skalici ráno do školy  peši, na bicykli a niektorí na kolobežkách alebo korčuliach. Všetkým išlo o to, aby zlepšili skóre bodov pre svoju triedu :-). Bolo však milé ráno  vidieť tie červené líčka a nošteky, ale aj veľký úsmev na tvári.  Zážitky  a postrehy, ktoré mali z jednej obyčajnej cesty do školy, potrebovali niekomu povedať, ešte na prvej vyučovacej hodine :-).

SAM_1750

Pre deti 1. stupňa školy pedagógovia školy pripravili športové súťaženie na dopravnom ihrisku v Skalici. Tu mali žiaci na stanovištiach plniť rôzne úlohy spojené s dopravnou výchovou, napr. jazda zručnosti, poznávanie dopravných značiek, štafetový beh s reflexnou vestou alebo kreslenie vlastnej dopravnej značky.

SAM_1759

A tak žiaci tejto školy odštartovali jeseň vďaka tomuto projektu o čosi vnímavejšie, zdravšie a s úsmevom na tvári.

Share This Article