Do Zámockého parku v Malackách pribudli ďalšie listnáče

Malacky ako sídlo Správy chránenej krajinnej oblasti Záhorie oslávili storočnicu vzniku štátnej ochrany prírody výsadbou stromov. Zámocký park sa rozrástol o dva duby a rovnaký počet líp.   
Píše sa 20. október 1919 a československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár podpisuje nariadenie pre vznik Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú aj prírodné pamiatky. Týmto dňom sa začína písať história štátnej ochrany prírody na Slovensku, a tak si v tomto roku pripomíname už jej 100. výročie.
Medzi sto stromov, ktoré u nás príznačne pri príležitosti storočnice vysadia, patria aj dva duby letné a dve lipy veľkolisté z Malaciek. V areáli Zámockého parku začali rásť 16. apríla, kde ich spoločne zasadili zástupcovia samosprávy, Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie a spoločnosti Tekos. Ešte predtým si silu svojich ramien a paží vyskúšali študenti zo Spojenej školy sv. Františka Assiského, ktorí vykopali a pripravili potrebné jamy.
Koordinátorkou akcie bola Jana Bačová z Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách. „Stromy budú zároveň náhradnou výsadbou za poškodené staré dreviny, aj preto sme mladé lipky lokalizovali k lipám a duby k dubom,“ vysvetlila pri tom, ako hrabľami urovnávala zeminu. Ruku k dielu pri výsadbe nových zelených jedincov do Zámockého parku priložil aj zástupca primátora mesta Milan Ondrovič.
Práve 16. apríl sa javil ako vhodný termín na otvorenie osláv storočnice štátnej ochrany prírody. „V týchto dňoch sadia stromy aj v ostatných sídlach správ národných parkov a chránených krajinných oblastí. Správa CHKO Záhorie je v Plaveckom Štvrtku len dočasne, naším oficiálnym domovským sídlom sú práve Malacky. V minulom roku sme oslávili tridsať rokov od vzniku organizácie. Zámocký park sme volili ako najvhodnejšie miesto v meste na výsadbu nových stromov, je výnimočný, má svoju históriu, “ priblížil Dušan Valachovič, riaditeľ správy.
strommalacky
Martin Mráz, zamestnanec CHKO Záhorie a poslanec mestského zastupiteľstva v jednej osobe pripomína, že v parku bolo už predtým vysadených 88 nových stromov. „Vnímam veľmi pozitívne, že súčasné vedenie mesta Malacky myslí na postupnú obnovu drevín Zámockého parku. Staré stromy, žiaľ, odchádzajú. V  dohľadnej dobe bude práve aj jedna lipa, ktorej hrozí zrútenie, zrezaná. Niektoré orezané dreviny ponechávame v parku ako takzvané hmyzie hotely a ako útočisko pre rôzne dutinové hniezdiče,“ vysvetlil prítomnosť niekoľkých torz stromov v parku.
Kým vyrastie strom, trvá to celé generácie. Ani čerstvo zasadené duby a lipy v Zámockom parku neuvidia súčasníci v plnom habite, v plnej kráse. Môžeme však urobiť všetko preto, aby sa ich dočkali naši nasledovníci.
Zeleň pribudla aj v ďalších lokalitách mesta
 
* Pri obradnej (sobášnej) miestnosti:
– bol revitalizovaný úsek, kde v mieste odobratej dlažby vznikol záhon z tisov, hortenzií a trvaliek do tieňa. Súčasťou obnovy a celkového skrášlenia vstupu do obradnej miestnosti bude nový náter zábradlia pri schodisku, na ktoré následne zavesia kvetináče s výsadbou ďalších tieňomilných rastlín. O rastliny sa budú starať zamestnanci Tekosu.
* Hviezdoslavova ulica: 
– po celej dĺžke ju lemuje záhon z trvaliek a okrasných tráv.
Oba nové záhony budú mulčované kôrou pre udržanie vlahy a z estetických dôvodov.
* Cesta mládeže: 
– je hotová. Vytvoriť trvalkový záhon nebolo jednoduché. Pod štrkopieskom a burinou sa narazilo na hrubú vrstvu betónu, ktorú bolo treba odstrániť. Následne sa na hĺbku 60 cm naviezla nová ornica, do ktorej boli zasadené trvalky s tým, že ich maximálna výška bude cca 50 cm, aby nezakrývali dopravné značky. Záhon už je mulčovaný kôrou.
Kto sú Malackí zberači?
O zelené plochy sa okrem mesta starajú aj Malackí zberači. Je to skupina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vziať iniciatívu do vlastných rúk, čistia mesto a celkove sa starajú o poriadok v Malackách. Aktuálne komunikujú s radnicou, ktorá pre nich dáva vyrobiť značky s logom Malackí zberači a s nápisom Príroda vaše činy ocení. Tie budú osádzať na miesta, ktoré v zmysle usmernení z radnice vyčistia a dajú do poriadku.
Share This Article