Dopravná priemyslovka, HA a IT v Holíči získali 654 240 € na modernizáciu

Stredná odborná škola na Námestí sv. Martina 5, v Holíči získala 654 240 € na modernizáciu vyučovania z úspešného projektu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu . Projekt sa bude realizovať do konca roku 2018. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk praktického vyučovania a zlepšenie podmienok vyučovania.

Holic3
Cca 200 000 € je plánovaných pre odbor dopravnej priemyslovky – technika a prevádzka dopravy /TPD/ a odbor autoopravár a autoelektrikár /napr. diagnostické zariadenia, zvárací trenažér, IT učebňa pre dopravu i s 3D systémami výučby…/

holic1
Cca 220 000 € – pre odbor informatické systémy a služby – nové kompletne vybavené učebne technickými, programovými a vývojovými prostriedkami pre výuku programovania, s vysokorýchlostným prístupom na internet, interaktívnymi prostriedkami, multimediálnymi zariadeniami a pomôckami, nástrojmi pre budovanie,  diagnostiku a správu PC sietí…

holic2
Cca 180 000 € – nové technologické zariadenia pre kuchárov, čašníkov a odbornú prax hotelovej akadémie.
Aktivitami projektu sú i stavebné úpravy – napr. prepojenie medzi budovami dielní a  hlavnou budovou školy a prístavba a rekonštrukcia vnútorných priestorov školy z dôvodu modernizácie a zväčšenia kapacity.
Realizáciou projektu sa zvýši úroveň pripravenosti a spôsobilosti absolventov pre prax a veríme, že sa zvýši i atraktivita učebných i študijných odborov školy.

Share This Article