Dopravné obmedzenia v Jablonici a Holíči

Polícia upozorňuje vodičov na čiastočné uzávierky z dôvodu modernizácie cestnej siete a najmä z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách I. triedy  pod názvom „Unifikácia železničných priecestí“ nasledovne:

–          I/51 v km 97,100 v úseku pred železničným priecestím IČ.1139, ev. č.  079 v k. ú. Jablonica,

–          I/2 v km 3,400 v úseku pred železničným priecestím IČ.420, ev. č.  001 v k. ú. Holíč,

Stavebné úpravy na vozovkách potrvajú približne 3 dni a práce by mali byť ukončené do 15. 11. 2015. Obnova krytu vozovku sa bude vykonávať v rozsahu približne 80 metrov pred a za železničným priecestím. Do 15. 12. 2015 by v daných úsekoch malo prísť k osadeniu dopravných značiek a zariadení, predpokladaná doba trvania je 6 dní.

Oprava vozovky bude zabezpečená pri čiastočnom obmedzení premávky. Doprava bude presmerovaná prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu. Polícia žiada vodičov, aby boli pri prejazde opravovaných úsekov opatrní a ohľaduplní a zároveň dbali na pokyny osôb, ktoré budú v daných úsekoch usmerňovať premávku.

Share This Article