Dopravné obmedzenia v okresoch Senica a Skalica

 

Polícia informuje motoristickú verejnosť o dopravných obmedzeniach v okresoch Senica a Skalica. Od 31. mája do 15. júna 2014 sa budú konať viaceré kultúrne a spoločenské podujatia. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu akcií a bezpečnosti na podujatiach príde v niektorých úsekoch ciest k obmedzenie premávky. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a osadené dopravné značenie. Tam, kde bude prebiehať podujatie za účasti motoristov, žiadame vodičov, aby boli pri prejazde tohto úseku opatrní a ohľaduplní k pretekárom a aj iným účastníkom akcie.

 

  1. Dňa 31. mája 2014 v čase od 09.00 do 18.00 hod. bude v obci Borský Mikuláš v okrese Senica športové podujatie 45. ročník medzinárodných chodeckých pretekov „Záhorácka dvadsiatka“.  Počas pretekov bude úplná uzávierka cesty č. III/50320 a miestnych komunikácií v centre obce. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením po ceste č. II/590 a miestnych komunikáciách.

 

  1. Dňa 7. júna 2014 v čase od 06.00 do 11.00 hod. budú v obci Petrova Ves v okrese Skalica kultúrne a športové podujatie „Záhorácka veterán rallye a Svätodušný jarmok“.  Počas uvedených podujatí bude úplná uzávierka cesty č. III/5003 v úseku centra obce. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením po ceste č. II/590 a miestnych komunikáciách.

 

  1. Dňa 14. júna 2014 v čase od 10.00 do 15.00 hod. sa bude konať v okrese Senica športové podujatie „Záhorácky maratón“. Pretekári budú bežať za plnej cestnej premávky na cestách č. I/51, II/500, III/00230 a 00227 po trase Senica – Čáčov – Dojč – Šaštín-Stráže a späť. Počas pretekov bude na trase behu na križovatkách riadená cestná premávka príslušníkmi polície.

 

 

  1. V dňoch 14. a 15. júna 2014 v čase od  08.00 do 19.00 hod. sa v okrese Skalica bude konať športové podujatie „Kopčanský rýchlostný motookruh“. Z dôvodu tréningov a pretekov bude úplná uzávierka cesty č. I/02 v úseku Holíč – Kopčany a na miestnych komunikáciách v centre obce Kopčany. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením po ceste č. II/590, III/5004 a I/02 po trase Holíč – Petrova Ves – Gbely – Adamov – Kúty.
Share This Article