Dopravné obmedzenie a policajná akcia

Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1Od začiatku týždňa do 14.00 h dňa 19. 5. 2014vykonávajú pracovníci opravu vozovky.  Vodiči by mali byť opatrní pri prejazde  diaľnice D1 v km 49,500, pri pravostrannom diaľničnom odpočívadle Zeleneč.

 

Vodičom pripomíname aj dopravné obmedzenie na diaľnici D2. Od konca marca do nedele, 17. 8. 2014 prebieha oprava diaľničného mosta cez rieku Myjava v km 5,777 až 6,086. Oprava je realizovaná v dvoch etapách. Počas prvej uzavreli  ľavý most, pričom doprava je vedená obojsmerne po pravom moste; v 2. etape sa uzavrie pravý most, pričom doprava bude vedená obojsmerne po ľavom moste. Presmerovanie dopravy je zabezpečené cez prejazdy v strednom deliacom páse pred a za mostným objektom. Dopravné obmedzenie je vyznačené prenosným dopravným značením.

 

Vodičov žiadame, aby pri prejazde opravovaných úsekov diaľnic boli opatrní a rešpektovali osadené dopravné značenie.

 

Polícia v Trnavskom kraji bude opäť dohliadať na bezpečnosť a plynulosť na cestách, a to v piatok, 9. 5. 2014 bude riešiť aj správne delikty držiteľov formou objektívnej zodpovednosti.

Share This Article