Dožinková pobožnosť u Panny Márie Sedembolestnej

Septembrová Fatimská pobožnosť k Panne Márii býva už tradične spojená s dožinkovou slávnosťou a ďakovaním za úrodu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Ďakovali nielen farníci zo Šaštína-Stráží, ale aj z okolitých obcí – Štefanova, Radošoviec, Borského Mikuláša a Petrovej Vsi. Títo mali svoje zastúpenie priamo v slávnostnom sprievode, no ďakovali desiatky veriacich aj z iných farností. Spoločne sa modlili, chválili Pána a ďakovali za požehnanú tohtoročnú úrodu z polí i záhrad, viníc či sadov.

Celá slávnosť začala 5. septembra v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach modlitbou posvätného ruženca a pokračovala slávením svätej omše. Hlavným celebrantom bol  Mons. Ján Formánek, pápežský prelát, spolucelebroval don Ján Čverčko – správca Národnej svätyne a dekan šaštínskeho dekanátu d. p. Milan Čaniga. Svätej omše sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností spolu so svojimi farníkmi.

Septembrová Fatimská sobota sa stáva určite oku lahodiacou pobožnosťou (kroje i dekorácie), no nesmieme zabúdať ani na duchovné posolstvo a vďačiť Pánu Bohu za dary, ktoré nám posiela. Ďakujme za pracovité ruky, ktoré nám zabezpečujú dostatok jedla. Bohaté dožinkové vence a pestré dekorácie nech sú symbolmi hojnosti pre všetkých aj v nasledujúcom roku!

Share This Article