DRAČÍ LODE: Bufetárom udelili pokutu vo výške 1680€

Senickí colníci počas víkendovej kontroly pokladníc udelili dvom obchodníkom zákaz predaja. Za porušenie tohto zákazu hrozí kontrolovanému subjektu pokuta od 10 000 do 40 000 €.

Colníci zo Senice si v posledných dňoch posvietili na obchodníkov. Skontrolovali aj bufetárov na pretekoch „Dračích lodí“ na Kunovskej priehrade v Senici.  Kontroly zamerali najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice – teda na vydávanie bločkov.  Výsledkom kontroly bolo udelenie zákazu predávať obchodníkovi tovar,na ktorý sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu. V jednom prípade udelili zákaz na 24 hodín, v druhej prevádzke na 4 hodiny. Ani v jednom z prípadov obchodníci nezaevidovali platbu za tovar do elektronickej registračnej pokladnice.Obchodníkom za nesplnenie si povinností uložili colníci pokuty rozhodnutím na mieste vo výške 1680 eur.

V prvom polroku 2015 vykonali colníci z Trnavského kraja 661 miestnych zisťovaní zameraných na kontrolu pokladníc a na mieste uložili obchodníkom pokuty vo výške 43 780 eur, informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia, pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach sprevádzaných občerstvením a iným predajom, doplnila Zlochová.

Aj naďalej platí, že občania majú možnosť oznamovať zistené nedostatky apodozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.

Share This Article