Duálne vzdelávanie – prezentácia pre žiakov 9. ročníka Malacky

Vo štvrtok 3.3.2016 poctil našu školu svojou návštevou člen predstavenstva ľudských zdrojov firmy Volkswagen Slovakia, a. s. pán Eric Reuting s asistentmi. Firma začala spolupracovať so SOŠ automobilovou a ako jediná na Slovensku rozbieha duálne vzdelávanie. V šk. roku 2016/2017 otvára nové 4-ročné odbory s maturitou: mechanik – mechatronik, mechanik – elektronik, mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač. Duálne vzdelávanie = vzdelávanie priamo v podniku, podnikové štipendium, hmotné zabezpečenie zo strany zamestnávateľa a začlenenie do budúceho pracovného kolektívu zamestnávateľa.

Žiakov 9. ročníka prezentácia veľmi zaujala. V prípade záujmu o viac informácií k priebehu a forme výučby žiakov, organizuje Volkswagen Slovakia, a. s. dňa 14.3.2016 od 16.00 hod. Deň otvorených dverí.

Keďže téma duálneho vzdelávania je momentálne témou rôznych diskusií, sme veľmi radi, že práve naši žiaci 9. ročníka mali možnosť zatiaľ ako jediný na Slovensku počuť o ňom z úst autora projektu duálneho vzdelávania – p. Reutinga.

Share This Article