Elenis pokrstila CD „TANCUJEME S VÍLOU ELLOU“

Autorka rozprávkovej knihy PAPILLÓNIA – Magická misa vydáva v týchto dňoch nové DVD s pesničkami pre deti „ TANCUJEME S VÍLOU ELLOU“. 

Tento raz sa  rozhodla EleniS pokrstiť DVD v Senici, v priestoroch Hravej Kaviarne Slniečko.  Krstným otcom sa stal Henrich Dlhý, ktorý pokrstil DVD vílím prachom a zaželal mu veľa úspechov. Po slávnostnom krste roztancovala víla Ella všetky detičky, ktoré do Slniečka zavítali, aby si nenechali ujsť túto slávnostnú udalosť.

DVD nadväzuje na rozprávkovú knihu PAPILLÓNIA a slnečná víla Ella priletela z rozprávkovej ríše opäť do sveta ľudí, aby roztancovala a rozveselila všetky detičky. Deti nájdu na DVD 12 tanečných videoklipoch, pri ktorých si môžu zatancovať s vílou Ellou a jej tancujúcimi kvetinkami každý deň. Aby si mohli detičky odpočinúť a načerpať  nové sily, nachádza sa na DVD aj odpočinková časť, v ktorej prečíta Ella detičkám krásne rozprávočky okorenené múdrosťou.KRST DVD

Share This Article