Fašiangové oslavy v Letničí

 

V posledných rokoch sa stalo už tradíciou, že aj v našej dedine Letničie sa konajú fašiangové oslavy.

Keďže Veľká noc tohto roku je začiatkom apríla, fašiangové oslavy pripadli už na polovicu februára. Dňa 14. februára sa začali oslavy fašiangov sprievodom po dedine.

Masky „maškare“ sprevádzali štyria muzikanti. Pred každým domom zahrali, zaspievali a zatancovali. Niektorí ich odmenili klobásou, slaninou, šiškami, slivovicou a deti dostali teplý čaj.

Sprievod prešiel celou dedinou. Večer sa všetci zišli v kultúrnom dome na zábave, ktorá bola spojená s pochovávaním basy. Účasť bola dobrá. Bol navarený chutný guláš, pripravené občerstvenie a tombola. 

 

 

Share This Article