Fašiangy na Via Humana

Fašiangy na Humanuske sa zaradili medzi stálicu v množstve aktivít Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA v Skalici. Podujatie sa realizovalo 9. februára 2016 na podnet Mgr. Slavomíry Masrnovej, ktorá udržiava v škole tradície a zvyky a pod zastrešením riaditeľky Mgr. Dany D. Mikulovej. Cieľom aktivity bolo naplnenie filozofie školy v oblasti humanizácie študentov prostredníctvom výchovy umením v rámci uplatnenia medzipredmetových vzťahov v predmetoch spoločenská a estetická výchova, telesná a športová výchova, národopis a praktikum ľudovej kultúry a teória a dejiny kultúry. Podujatie bolo obsahovo zamerané na zvyky spojené s obdobím zabíjačiek v závere fašiangov v záhorskom regióne. Súčasťou podujatia bola príprava zabíjačkových špecialít v reálnom čase.

IMG_2695

Poverení učitelia, študenti II.A, II.B, II.D, II.E, III.B triedy a spontánni študenti IV.C triedy boli zúčastnení na príprave programu, techniky, inventáru, surovín a rekvizít na prezentáciu špecialít domácej zabíjačky – čo zahŕňalo vytápanie masti, výrobu oškvarkov, výrobu klobásovej zmesi, varenie zabíjačkovej kapusty na školskom dvore pod vedením Ing. Milana Mikiča a pomocnú ruku k dielu priložila Alžbeta Masrnová. V tom istom čase prebiehala príprava fašiangového pečiva v učebni hotelierstva pod vedením Mgr. Lucie Vávrovej. Počasie prialo a tak sa celá škola poobede presunula na dvor, kde vybraní študenti predviedli nacvičený tanečno-dramatický program v réžii Mgr. Slavomíry Masrnovej „Fašiangy, Turíce… alebo Fašiangové zvyky na Záhorí“. Všetko sa odohrávalo pod láskavým dohľadom rodičov a starých rodičov.

IMG_2610

Vďaka vedeniu, zainteresovaným zamestnancom, študentom, rodičom a priateľom školy za podporu, pomoc a sponzoring. Bol to pekne strávený deň a máme na čo spomínať. Prišli sme – videli sme – ochutnali sme – chutilo nám.

Foto: Matúš Behan

Share This Article