“ Fejková “ obuv skončila v spaľovni

TRNAVA – 12. 02. 2014: 4 584 párov športovej obuvi, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami skončilo v certifikovanej spaľovni. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda 460 000,- eur.

 

Obuv zaistili trnavskí colníci pri kontrole kontajnera v rámci colného dohľadu. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo neskôr majiteľ ochrannej známky aj potvrdil. Kontajner bol dovezený z Číny a podľa predložených dokladov mal smerovať do Maďarska. Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 4 584 párov športovej obuvi s reprodukciou ochranných známok PUMA a ADIDAS.

 

Z dôvodu, že tento tovar bol zaistený pred nadobudnutím účinnosti nového zákona (ktorý už umožňuje colnému úradu poskytnúť tovar na humanitárne účely aj bez právoplatného rozhodnutia súdu) colný úrad postupoval podľa doterajších predpisov. Tie umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

Likvidáciou sa zároveň zo strany colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa z dôvodu, že falzifikáty môžu obsahovať karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu.

 

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

Share This Article