“ Fejky “ za milión eur zaistené v Brodskom dnes zošrotovali

 

TRNAVA – 18. 02. 2014: 25 080 kusov tovaru, ktorý bol označený falošnými ochrannými známkami dnes zošrotovali pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda 1 016 000 eur.

Tovar zaistili počas minulého roku colníci v Brodskom pri kontrole zásielok v rámci colných konaní pri dovoze. Fyzickou kontrolou colníci zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Išlo o deväť rôznych zásielok  z Číny a Turecka  určených na európsky trh.

Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 13 500 kusov textilu, kabeliek a topánok s reprodukciami ochranných známok  HELLO KITTY, SPONGEBOB, BURBERRY, TOMMY HILIFIGER, GUCCI atď. Okrem toho bolo zošrotovaných aj 11 580 kusov gymnastického náradia, joystickov, hracích konzol a slúchadiel s reprodukciami ochranných známok SONY a  IRON GYM.

Z dôvodu, že tento tovar bol zaistený pred nadobudnutím účinnosti nového zákona (ktorý už umožňuje colnému úradu poskytnúť tovar na humanitárne účely aj bez právoplatného rozhodnutia súdu) colný úrad postupoval podľa predpisov platných v čase zaistenia. Tie umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Likvidáciou sa zároveň zo strany colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa z dôvodu, že falzifikáty môžu obsahovať karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu.

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

Share This Article