Finančný tréning športovcov na VIA HUMANA

Žiaci druhého a tretieho ročníka odboru Výživa a šport v rámci projektu Moderná škola učí k odvahe podnikať absolvovali „tréning“ počas Finančného dňa. Vstupné testy ukázali určité rezervy. Štvorhodinový tréning začal rozcvičkou o bankách, vkladoch, úveroch a inflácii. Zistili, že nie je jedno, či ich vklad bude úročený ročne, polročne alebo štvrťročne. Pri úveroch boli nastavené prekážky: „Ktorý úver je najvýhodnejší?“ Jednoduché, zvyšujúca úroková sadzba zvyšuje čiastku, ktorá sa preplatí. „A pri tej istej úrokovej sadzbe?“  Čím je dlhšia doba splácania, tým je síce ročná splátka nižšia, ale viac sa preplatí. Aj túto prekážku zvládli. Aby bol tréningový program bohatý a motivačný, po prvom polčase pokračovali s odmeňovaním – nastúpila mzda. Zaslúžil si ju ten, kto vyrábal papierové škatuľky. Viacerí prejavili svoju snaživosť, niektorí bojovali sami so sebou a podaktorí budú musieť svoju trpezlivosť ešte potrénovať. A čo za svoju prácu dostali? To museli vypočítať – hrubú a čistú mzdu a samozrejme odvody a dane, ktoré sa odvádzajú. Mzdu mali vyplatenú v eurách, aj keď čokoládových. Záver finančného tréningu, ktorý nebol o svaloch, končil opäť testovaním. Pravda je, že sa výkony športovcov poriadne zlepšili, zrejme bola zvolená dobrá taktika. K tomu im blahoželáme!

Ing. Lenka Ráčková

 

 

Share This Article