Gbelské hody za nami…

Ak by sme chceli ísť do histórie slávenia gbelských hodov, odvíjali by sme sa vari od toho najhodnovernejšieho zdroja, od posviacky gbelského kostola a jeho zasvätenia patrónovi svätému Michalovi Archanjelovi 12. septembra 1852.

Mesto Gbely má spádovitý charakter pre okolité obce mikroregiónu a preto si aj v oblasti organizovania jarmokov udržalo tradíciu až do dnešných dní. Nechýba bohatý kultúrny program, výstavy, atrakcie pre deti a v neposlednom rade chutné jedlo s dobrým pivom či burčiakom. Nielen v Gbeloch, ale i v okolitých dedinách zaznievali i tento rok už známe melódie zvolávajúce na toto víkendovú slávnostnú akciu:

Čí sú hody? ……. Naše! Dost už byuo kaše.. dobrotama voní vzduch, namascíme si už bruch ….

I keď bola posledná septembrová sobota poznačená dažďom, už v ranných hodinách bolo počuť kováčov, či výrobcu fujár, ako pútajú pozornosť na Dvor ľudových remesiel. Len pár metrov ďalej už bola pre ľudí pripravená ďalšia časť programu – Oblastná výstava zvierat a drobného vtáctva. Z roka na rok sa teší táto výstava väčšiemu a väčšiemu ohlasu a návštevnosti. Pribúda aj vystavovaných druhov.

Gbely hody

Program prebiehal takmer na každom mieste jarmoku. Slávnostným otvorením hodových slávností v Dome kultúry v Gbeloch bola vernisáž výstavy obrazov pána Mgr. Andrey Papánkovej. Výstavu svojich prác predviedla návštevníkom aj maliarka Mgr. Viera Gabrielová. Počas hodov nechýbali ani atrakcie pre deti, maľovanie na tvár, skákací hrad, jazda na poníkoch a autíčkach a kolotoče. O kultúrny program sa na pódiu postarali žiaci Základnej umeleckej školy Gbely, Bukasový masív, Záhorácky výbjer, Žochári, Cimbalofka Leváranek a mnoho ďalších.

Nechýbali súťaže o atraktívne ceny, 9D kino, výstava železničných modelov, výstava dopestovanej zeleniny a ovocia či premietanie dokumentu „Gbely – tak sme žili“, ktorý sa premietal v Dome kultúry Gbely.

Hovorí sa: „K dobrej muzike i dobré jedlo a pitie“ I toto bolo do posledného písmena splnené. Cigánska, langoše, hot-dogy či zemiakové placky dotvárali tú pravú atmosféru patriacu k jarmoku.

Vari najslávnostnejšou chvíľou hodových osláv sa stalo udeľovanie ocenení:

Čestný občan mesta Gbely:

-za celoživotné dielo rodáčke z mesta Gbely Mgr. Art. Magdaléne Rovňákovej, ArtD, držiteľke Krišťálového krídla v oblasti hudby, udelenie

Cena mesta Gbely:

MUDr. Ján Matúš, MUDr., Renáta Mihálová a MUDr. Rastislav Sabo – za prácu v oblasti zdravotníctva

Štefan Veselý a Ján Knotek – za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti chovateľstva.

Cena primátora mesta Gbely:

Veronika Puškáčová – za športovú reprezentáciu mesta Gbely

Mário Fiantok – za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti kultúry.

Športoví fanúšikovia mohli ísť na finále tenisovej ligy či futbalové zápasy na štadióne TJ Nafta Gbely. No a sobotňajší deň ukončila hodová zábava v Dome kultúry s hudobnou skupinou Tenor.

V nedeľný, sviatočný deň, po slávnostnej svätej omši a chutnom hodovom obede, sa ľudia schádzali k popoludňajšiemu programu hodových slávností – vystúpeniu dychovej hudby Križovianka.

O 14. hodine začal program krojovaným sprievodom žiakov ZUŠ Gbely pod vedením Mgr. Andrey Hrnčiríkovej a za hudobného doprovodu skupiny Gbelan. Koncert, návšteva expozície, futbal či pretrvávajúce výstavy obrazov boli pre návštevníkov tou najkrajšou bodkou za gbelskými hodovými slávnosťami 2015.“

Tešme sa teda už teraz na ďalší ročník hodových slávností.

Slavomír Brutovský

Share This Article