Gbely sa stali prvým mestom na Záhorí, kde dostali plasty stopku!

V najnovšom všeobecne záväznom nariadení  o odpadoch nájdete okrem iného aj nasledovný text: „Na území mesta  sa zakazuje počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí, prípadne iných podujatí určených pre verejnosť používať jednorazový riad ako poháre, taniere, tácky, príbory a iné z umelej hmoty (plastov) a z penového polystyrénu, pokiaľ nie je uvedené inak v príslušnom povolení. Porušenie povinností a zákazov uvedených v tomto v článku je definované ako priestupok.“

Toto VZN  si poslanci odsúhlasili na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 27.5.2019.  Pre Gbely nie sú biopoháre žiadnou novinkou, prvou lastovičkou bol mladý učiteľ Lukáš Jureňa, ktorý na minuloročnej adventnej dedinke predával punč v originálnych hrnčekoch, ktoré vyrobili žiaci výtvarného odboru alebo v pohároch, ktoré boli z kompostovateľného materiálu. 

Poslankyňa Petra Horinková, ktorá sa jeho akciou s názvom „Neplastujeme – spolu pomáhame“ inšpirovala a ktorá podala doplňujúci návrh, povedala: „Mohli sme si povedať, že to, či to urobíme v Gbeloch alebo nie, predsa nič nezmení. Sme malé mesto. Ale teraz si predstavte, že to urobia všetci…. Nepýtajme sa preto, čo môžu urobiť ostatní, ale čo môžeme urobiť my. Môžeme sa pokúsiť zmeniť  kúsok sveta okolo seba kvôli našim deťom, pretože toto sme im dlžní. Naša generácia dopustila, aby nás plasty zaplavili, naša generácia musí túto chybu napraviť. A my  ako poslanci máme možnosť veci meniť. Som preto veľmi hrdá na to, že moje rodné mesto ide ostatným v tomto príkladom a  ďakujem kolegom poslancom  za podporu.“  

Zákaz začne platiť 1.9.2019, takže na gbelských hodoch by vám mali pivo či kofolu načapovať buď do sklenených alebo  kompostovateľných biopohárov.

Share This Article