Gbely žili folklórom…


V Dome kultúry Gbely sa konala súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica.

Záhorské osvetové stredisko Senica v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Gbely zorganizovali podujatie, ktorého poslaním bolo uchovávanie tradícií a zvyklostí folklóru u detí a mládeže, podporovať lásku k folklóru, umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Súťaže sa zúčastnili súbory a sólisti z Kuklova, Skalice, Brodského a Gbelov.

 

Share This Article