Hasičské cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Kopčany v Základnej škole Kopčany

V utorok 30. 9. 2014 o 10:00 hod. bolo hasičské cvičenie zamerané na evakuáciu osôb z budovy.

Zámerom cvičenia bola spolupráca medzi hasičmi a učiteľmi pri evakuácii žiakov z tried. Rýchle a bezpečné evakuovanie  žiakov prebehlo podľa evakuačného pánu ZŠ Kopčany. Riešiteľom hasičského cvičenia bol veliteľ hasičskej jednotky obce Radovan Malík. Triedni učitelia musia po evakuácii podľa triednej knihy skontrolovať žiakov na zhromaždisku.

Hasičské cvičenie prebehlo podľa plánu. Po ukončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie. Cvičenie preverilo hasičov , žiakov aj učiteľov ako sa správať pri evakuácii a splnilo svoj cieľ.

 

 

Veliteľ DHZO Kopčany
Radovan Malík

 

 

 

Share This Article